Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie St. Lucas
De kerk   Welkom in de Sint Lucaskerk
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees oude preken
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Colms column 10-7-2014
Doopfond
Oranje versieringen zijn na woensdag veel minder prominent
aanwezig. Als je verliest, is voor veel mensen de lol er al snel
vanaf,
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenkingen 6 juli 2014
Maria
Jezus dankt zijn Vader dat Hij voor verstandigen en wijzen verborgen heeft gehouden wat Hij aan de kinderen geopenbaard heeft.
   Lees meer... 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Zonlicht
St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website