Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie St. Lucas
De kerk   Welkom in de Sint Lucaskerk
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees de preek van pastor Colm Dekker
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Colm 16 juli 2017
Doopfond
De komende twee weken ben ik in Malawi. Het wordt mijn eerste (echte) bezoek aan Afrika, en ik kijk er erg naar uit.
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenking 16 juli 2017
Maria
De leerlingen van Jezus vragen waarom Hij in gelijkenissen spreekt. Gelijkenis is een ander woord voor vergelijking.
   Lees meer... 
 
Jong en Oud   Kindernevendienst
Zonlicht
Zondag 18 juni is er in de Lucas weer
een kindernevendienst.
Op deze derde zondag van de maand
worden kinderen uitgenodigd deel
te nemen aan de kindernevendienst
in de pastorie.
   Lees meer... 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Doopfond
St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website

En vindt ook de andere kerken in Osdorp!